ADR-Vlaanderen wil als koepel ADR-groepen ondersteunen om activiteiten te organiseren om nieuwe doelgroepen aan te trekken. Financiële middelen kunnen hierbij een drempel vormen omdat dit soort activiteiten vaak niet het interessantste zijn om aan fondsenwerving te doen. Daarom kunnen ADR-groepen vanaf nu een aanvraag indienen bij ADR-Vlaanderen voor financiële steun. De voorwaarden en het verdere verloop van deze procedure vind je hier.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de financiële steun moet de aanvrager en de activiteit aan bepaalde voorwaarden voldoen:

Aanvragen


Indien de organisatie beantwoordt aan de voorwaarden kan deze een aanvraagformulier volledig invullen en indienen. De aanvraag zal vervolgens voorgelegd worden op het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan vergadert elke tweede dinsdag van de maand (met uitzondering van augustus). Doe dus zeker tijdig een aanvraag.


Het bestuursorgaan beslist over het al dan niet geven van steun en over het bedrag dat zal toegekend worden. Dit zal ook sterk afhangen van de hoegrootheid van de gevraagde tussenkomst en de financiële situatie van ADR-Vlaanderen.

De aanvrager verbindt er zich toe om ADR-Vlaanderen uitdrukkelijk te vermelden op alle promotie en communicatie en het logo toe te voegen.