ADR medewerker

Overzicht subsidiemogelijkheden voor ADR-groepen

Je hebt een projectidee en enthousiaste partners om er aan mee te werken. Nu moet je financiële middelen vinden om het project te kunnen uitvoeren. Overheden bieden op verschillende niveaus subsidiemogelijkheden aan, maar het kan soms een hele doolhof zijn om daar je weg in te vinden. Om je een handje te helpen vind je hier een overzicht van verschillende subsidiekanalen die interessant kunnen zijn voor ADR-groepen. 

Naast subsidiemogelijkheden vind je hier ook de links naar de uitleendiensten van elke provincie en een beknopt overzicht van wat je er kan lenen. Dit zijn dan wel geen financiële middelen, maar bij het gebruiken van dit materiaal kan je kosten besparen bij het organiseren van (fondsenwervende) activiteiten.

Klink op de titels in de menu hiernaast om snel te navigeren op deze pagina.

Heb je zelf nog suggesties of ervaringen? Laat het ons weten via info@adrvlaanderen.be zo kunnen we het overzicht blijven verbeteren.

Lokale subsidies

Subsidiereglementen

Om te weten welke subsidies jouw gemeente aanbiedt ga je naar de website van de gemeente en zoek je op ‘subsidiereglementen’. Meestal vind je dan een overzicht van alle subsidiereglementen per soort organisatie. ADR-groepen hebben een hele diverse werking en vallen meestal onder de reglementen voor sociaal-culturele organisaties en/of voor internationale samenwerking.

Adviesraden

Zetelen in een gemeentelijke adviesraad (vb. cultuurraad of raad voor internationale samenwerking) is soms verplicht om in aanmerking te komen voor subsidies. Los daarvan kan het ook interessant zijn om jouw expertise te gebruiken om advies te geven aan het lokale beleid.

Provinciale subsidies

Provincie Oost-Vlaanderen

Subsidies voor het ondersteunen van het lokaal mondiaal beleid:

 • Stimuleren om kwaliteitsvolle activiteiten op te zetten om het draagvlak voor mondiale solidariteit te vergroten.
 • Voor rechtspersonen en feitelijke verenigingen in de provincie.
 • Minstens 3 partners waarvan een lokaal bestuur.
 • Thema’s: mondiale solidariteit en wereldburgerschap
 1.  

Provincie Vlaams-Brabant

Subsidies voor taalstimulering Nederlands:

 • Subsidie voor projecten die anderstalige inwoners in de provincie Vlaams-Brabant stimuleren om Nederlands te leren.
 • Voor feitelijke verenigingen, vzw’s uit de provincie Vlaams-Brabant.
 • Thema’s: inclusie

Provincie West-Vlaanderen

Provinciale cofinanciering voor Europese projecten:

 • Organisaties die een Europees project indienen kunnen in sommige gevallen ook terecht bij de Provincie West-Vlaanderen voor aanvullende cofinanciering.
 • Voor organisaties met rechtspersoonlijkheid die deelnemen aan een Europees project dat aansluit bij provinciaal beleid.
 • Thema’s: internationalisering, Europese samenwerking en wereldburgerschap. Mail naar europa@west-vlaanderen.be om te kijken of jouw project in aanmerking komt.

Provincie Antwerpen en Limburg

We hebben op dit moment geen weet van subsidiemogelijkheden die interessant kunnen zijn voor ADR-groepen bij de provincie Antwerpen of Limburg.

Heb jij een tip? Laat het ons weten via info@adrvlaanderen.be.

Provinciale uitleendienst

Algemeen

Bij de provinciale uitleendiensten kunnen verenigingen en lokale comités voor een klein prijsje verschillende materialen uitlenen om te gebruiken tijdens activiteiten. Sommige diensten verkopen daarnaast ook hun oude materiaal.

Uitleendienst Oost-Vlaanderen

Materiaal in de categorieën: Geluid, belichting, tentoonstelling en projectie, spelmateriaal en diverse (zoals stoelen).

Uitleendienst Vlaams-Brabant

Materiaal in de categorieën: audiovisueel, licht, podia, organisatorisch materiaal (vb. bewegwijzering), spelmateriaal, tentoonstellingsmateriaal, educatief materiaal en toegankelijkheidsmateriaal.

Uitleendienst West-Vlaanderen

Materiaal in de categorieën: geluid, licht, video, communicatie, stroomkabels, podium, tentoonstellingsmateriaal en varia (vb. quizsysteem).

Uitleendienst Antwerpen

Materiaal in de categoriën audio, licht, projectie, materiaal voor theatervoorstellingen, tentoonstellingen, toegangkelijkheid, video en foto.

Uitleendienst Limburg

Materiaal in de categorieën: sport, licht, geluid, beeldschermen, toegankelijkheid.

Vlaamse subsidies

Internationale initiatieven sociaal-cultureel werk

 • Een tussenkomst in de reis- en verblijfkosten om internationale initiatieven te stimuleren.
 • Voor organisaties met rechtspersoonlijkheid uit de sectoren: amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk, circus, lokaal cultuurbeleid, participatiebeleid, of Vlaamse Gebarentaal.
 • Thema/inhoud: aansluiten bij bovenstaande sectoren

Innovatieve partnerprojecten

 • Stimuleert (sociaal-) culturele organisaties om grenzen te verleggen samen met een partner uit een andere sector.
 • Voor partners met verschillende organisatievormen (vzw, commerciële organisatie,…) en natuurlijke personen.
 • Projecten moeten minstens een culturele en een niet culturele-partner hebben. Die laatste doet een eigen inbreng van min. 15% van de volledige kost.
 • Thema/inhoud: delen van expertise, infrastructuur of netwerken van de partners.

Bovenlokaal cultuurproject

 • Verbinding staat centraal: tussen sectoren en disciplines, tussen het lokale en Vlaamse niveau en samenwerkingen tussen andere beleidsdomeinen zoals onderwijs, welzijn, toerisme, economie.
 • Voor niet-commerciële verenigingen met een rechtspersoon
 • Thema/inhoud: culturele finaliteit dat reguliere werking overschrijdt met bovenlokaal aspect (vb. door samenwerking).

Projectoproepen integratieprojecten

 • Het Agentschap Integratie en Inburgering lanceert af en toe projectoproepen voor organisaties die (willen) bezig zijn met integratie.
 • Op dit moment zijn er geen lopende projecten. Je kan op de hoogte blijven van nieuwe projecten door je in te schrijven op de nieuwsbrief van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Europese subsidies

CERV-programma

Citizenship, Equality, Rights & Values

 •  Het programma vroeger gekend als ‘Europa voor de burger’ valt hier nu onder.
 • Voor overheden en non-profit organisaties.
 • Thema’s: stedenbanden (town twinning), netwerken van steden, projecten van maatschappelijke organisaties, kinderrechten, gelijkheid, democratie,..
 • Nationaal contactpersoon: Jill Everaerdt (europavoordeburger@vlaanderen.be of 02 553 06 26)

Creative Europe

Sub-programma cultuur

 • Heeft de diversiteit van het cultureel erfgoed tot doel: de bescherming, ontwikkeling en bevordering van de Europese culturele en taalkundige verscheidenheid en van het culturele erfgoed van Europa.
 • Voor non-profit organisaties, ngo’s, scholen, lokale overheden, internationale organisaties,…
 • Thema’s: cultuur, erfgoed, migratie, diversiteit,…
 • Nationaal contactpersoon: Gudrun Heymans (gudrun.heymans@cjsm.vlaanderen.be of +32 2 553 06 59)

Erasmus+ Jeugd

 • De kernacties zijn: mobiliteit van jongeren (KA1), samenwerking tussen organisaties (KA2) en steun voor beleidshervormingen.
 • De focus ligt op niet-formeel leren en de ervaring van jongeren.
 • Voor non-profit organisaties, ngo’s, hoger onderwijs, individuele personen, lokale overheden,… (geen basis of secundaire scholen, zie Erasmus+ Onderwijs en opleiding)
 • Thema’s: inclusie en diversiteit, digitale transformatie, milieu, deelnemen aan democratisch leven.
 • Nationaal contactpersoon: Inge Stuer (youthinaction@jint.be of 02 209 07 20)

Meer info: in het inspiratieboek, op erasmusplusjeugd.be en JINT.be.

European Solidarity Corps

 • Brengt jongeren bij elkaar om te bouwen aan een inclusieve samenleving en een antwoord te bieden aan maatschappelijke uitdagingen via vrijwilligerswerk, vrijwilligersteams en solidariteitsprojecten. De focus ligt hier op solidariteit en de impact die jongeren hebben.
 • Voor non-profit organisaties, ngo’s, internationale organisaties, lokale overheden,…
 • Thema’s: migratie, burgerschap, cultuur, jeugdbeleid, EU-uitbreiding,…
 • Nationaal contactpersoon: zie Erasmus+ jeugd.

Meer info: in het inspiratieboek, op europeansolidaritycorps.be en JINT.be

Erasmus + opleiding en onderwijs (KA 2)

 • Leermobiliteit van individuen bevorderen. Leren wordt hier gezien als iets breed dus niet alleen “schoolse” opleidingen. De doelgroep kunnen ook volwassenen zijn.
 • Voor: Voor non-profit organisaties, ngo’s, scholen, individuele personen, lokale overheden,…
 • Thema’s: zie Erasmus+ jeugd.
 • Nationaal contactpersoon afhankelijk van thema/doelgroep: een overzicht vind je hier

EU4Health

 • Antwoord van de EU op COVID-19 dat grote gevolgen heeft op gezondheidssystemen.
 • Voor: non-profit organisaties, ngo’s, internationale organisaties, lokale overheden,…
 • Thema’s/acties: Verbetering en bevordering van de gezondheid, aanpakken van grensoverschrijdende bedreigingen voor de gezondheid, verbetering van o.a. medische hulpmiddelen en digitale transformatie van de gezondheidszorg.
 • Nationaal contactpersoon: Laurence Ballieux (ballieux@health.fgov.be of +32(0) 473 68 38 66)

Horizon: culture, creativity & inlusive society (cluster 2)

 • versterken van burgerparticipatie, bescherming en bevorderen van cultureel erfgoed, inspelen op veelzijdige sociale en culturele transformaties.
 • Voor: non-profit organisaties, ngo’s, lokale overheden, individuele personen,
 • Thema’s: cultuur, onderzoek, burgerschap, migratie,…
 • Nationaal contactpersoon: Man Hei To (to@fwo.be of +32 2 550 15 55)

Meer info en ondersteuning rond Eurpese subsidies

 • Informatie over de werking van Europese subsidies in het algemeen vind je op de website van VLEVA.
 • Als je nog geen ervaring hebt met Europese projecten wordt aangeraden om eerst als partner deel te nemen aan een project alvorens zelf een in te dienen. Via een lijst van partneroperoepen vind je projecten die nog op zoekzijn naar partners.
 • Weet je niet waar jouw project het beste bij past of zie je door het bos de bomen niet meer? Contacteer het VLEVA-subsidieteam via subsidieteam@vleva.eu.

Andere

Steun van ADR-Vlaanderen

 • Steun voor ADR-groepen die een nieuwe doelgroep willen bereiken.
 • Voor lokale ADR-groepen die effectief lid zijn van de koepel. De activiteit mag geen fondsenwervende activiteit zijn.
 • Thema’s: doelstellingen van het beleidsplan van ADR: Roemenen en Vlamingen verbinden, inclusie van de Roemenen in Vlaanderen, het reële beeld van Roemenië tonen, …
Mijn ADR login