Vrijwilligersverzekering

Het verzekeringsaanbod van ADR-Vlaanderen 

De wet betreffende de rechten van vrijwilligers verplicht organisaties om vanaf 01/01/2007 een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) af te sluiten voor de organisatie (voor schade aan de organisatie, de begunstigde, collega’s of derden, zowel tijdens de uitvoering van de activiteit, als onderweg van en naar de plaats van de activiteit). Een verzekering rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen is nog niet verplicht. Het is echter raadzaam om de vrijwilligers ook op dat vlak te beschermen.

Omdat de meeste Roemeniëwerkingen hun activiteiten een beetje verschillen van de doorsnee Vlaamse vereniging, heeft ADR-Vlaanderen een vrijwilligerspolis in de aanbieding, specifiek op maat van onze comités. Hierbij een woordje extra uitleg:

  • ADR heeft het activiteitenaanbod van de Roemeniëwerkingen opgelijst. Op basis hiervan werd een verzekeringspolis opgesteld.
  • Deze verzekeringspolis dekt een ruim activiteitenspectrum, nl. van de vergadering in de eigen parochiezaal over de restaurantdag tot de bouwactiviteit in Roemenië. Ook de reizen heen en weer naar Roemenië zijn opgenomen in de polis.
  • Een overzicht van deze activiteiten kan je vinden in dit document.
  • Het is ook mogelijk om jullie te verzekeren voor (niet verplicht) lichamelijke ongevallen (LO) en rechtsbijstand (RB).

Hoe kan ik mij aansluiten? 

Vul dit document in en stuur of mail het naar het secretariaat van ADR-Vlaanderen. Wij sturen jullie een kostprijsberekening op basis van het aantal vrijwilligers en op basis van de gekozen polis (Burgerlijke Aansprakelijkheid, Lichamelijke Ongevallen, Rechtsbijstand). Op basis hiervan kunnen jullie beslissen of jullie al dan niet willen aansluiten bij de ADR-koepelpolis. Er is een korting voorzien voor groepen die lidmaatschap betalen.

Belangrijk om weten 

Actief lid/vrijwilliger: een vrijwilliger die regelmatig in de vereniging actief is. Per actieve vrijwilliger moet er in de formulier voor aanvraag één eenheid ingegeven worden.

Sympathisant/vrijwilliger: een vrijwilliger die sporadisch actief is (bv enkel bij de restaurantdag).  Per 50 prestaties moet er één eenheid ingegeven worden. Een prestatie is gelijk aan 1 dag waarop zo’n vrijwilliger actief is.

Activiteiten of reizen moeten vooraf NIET gemeld worden.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.