Reisvoorwaarden

REISVOORWAARDEN ADR-REIZEN

ADR-reizen en vakanties worden georganiseerd voor valide personen of zij die zichzelf kunnen behelpen, eventueel door te voorzien in een meereizende begeleider.

INSCHRIJVING

Inschrijven is mogelijk via onze website: www.adrvlaanderen.be . Inschrijven kan ook tijdens de kantooruren (9u – 16u) op het secretariaat: ADR-Vlaanderen vzw Korte Begijnenstraat 18 2300 Turnhout – 014/40 31 63 na telefonische afspraak.
Inschrijven gebeurt met een volledig ingevuld inschrijvingsformulier. Dit document bezorg je aan het ADR-secretariaat of aan de reisverantwoordelijke. Indien de inschrijving online gebeurt, hoef je hiervoor verder niets te doen. Pas na ontvangst van het voorschot op de rekening van ADR-Vlaanderen vzw is de inschrijving definitief.

BETALING

Het voorschot is onmiddellijk te betalen na de inschrijving. Het voorschot bedraagt 250 euro.
Het saldo moet betaald zijn ten laatste 4 weken voor de afreisdatum. Je ontvangt tijdig de nodige informatie van het ADR-secretariaat. De prijs per persoon is berekend op basis van een tweepersoonskamer. Voor een eenpersoonskamer (indien beschikbaar) dient bij betaling van het saldo een supplement, verschillend per bestemming, betaald te worden. De prijs omvat een verblijf in volpension, tenzij anders vermeld.
De overeengekomen reissom kan tot en met 21 kalenderdagen vóór het vertrek worden herzien. Deze herziening kan het gevolg zijn van een wijziging in:

  • de op de reis toegepaste wisselkoersen,
  • de vervoerskosten met inbegrip van de brandstofkosten,
  • de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen, belastingen en taksen.

De gepubliceerde prijzen zijn berekend op basis van de tarieven, brandstofprijzen en wisselkoersen van het moment van de organisatie van de reis. De dienstvergoeding voor de chauffeur is steeds in de prijs begrepen. Dienstvergoeding personeel en dranken aan tafel zijn nooit in de prijs begrepen tenzij vermeld.

ANNULATIE

Indien je niet aan de geplande reis kan deelnemen, meld je dit zo snel mogelijk schriftelijk (attest altijd verplicht) aan het ADR-secretariaat per e-mail of per brief. Bij annulering om geldige reden (ziekte, hospitalisatie, overlijden van een direct familielid, …) is een terugbetaling voorzien. De betaalde som wordt teruggestort verminderd met de niet-recupereerbare gemaakte reiskosten (ongeacht het feit dat er iemand anders in jouw plaats meegaat). Dit is afhankelijk van:

  • de datum van annulering
  • de reisorganisatie/hotels
  • de tussenkomst van de desbetreffende verzekeringsmaatschappij, die het dossier moet aanvaarden

Opgelet: wanneer men boekt voor een tweepersoonskamer en de kamergenoot valt weg, dan moet uiteraard de opleg voor een eenpersoonskamer bijbetaald worden, tenzij je zelf in vervanging voorziet. Wanneer je aan een of andere activiteit niet deelneemt of vervroegd het verblijf onderbreekt, om gelijk welke reden, geeft dit geen recht op een terugbetaling, zelfs niet gedeeltelijk.
De beschreven programma’s kunnen licht wijzigen.

ANNULATIE DOOR ADR-VLAANDEREN

Wanneer een reis door de organisatie wordt geannuleerd (bv. door onderbezetting), wordt alles terugbetaald zonder aftrek van kosten. Deelnemers zullen hiervan zo snel mogelijk worden verwittigd.

VERZEKERING

Iedereen is verzekerd voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand t.o.v. derden en elkaar (DVV polis). Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om een annulerings- en/of repatriëringsverzekering af te sluiten. ADR sloot tevens een algemene aansprakelijkheids-, burgerlijke aansprakelijkheid als reisorganisator- en solvabiliteitsverzekering af. De volledige reispolis kan ingekeken worden op verzoek.

VERVOER

Transport naar de luchthaven van vertrek en van de luchthaven naar huis wordt door de deelnemers zelf georganiseerd, tenzij anders vermeld bij het reisprogramma.

FOTO’S

De deelnemers geven aan ADR-Vlaanderen vzw de toelating om in het kader van de activiteiten van ADR-Vlaanderen afbeeldingen te maken, alsook om die afbeeldingen te gebruiken ter promotie van de activiteiten van ADR-Vlaanderen vzw. Elke deelnemer heeft evenwel het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. Dit moet dan wel direct en uitdrukkelijk gemeld worden.

OVERIGE REISVOORWAARDEN

Uiterlijk 7 dagen voor de afreisdatum ontvangt de deelnemer reisdocumentatie (vertrekplaatsen en -uren, gedetailleerd reisprogramma, …). Elke klacht of vraag om terugbetaling moet binnen de 8 dagen na de reis bij ADR-Vlaanderen schriftelijk ingediend worden. Inschrijven voor een ADR-reis betekent dat de deelnemers kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden en dat ze hiermee instemmen. Prijzen en data zijn onder voorbehoud van drukfouten.