Project Thuiszorg

Over het project

Eind maart 2016 ondertekende ‘The Open Network for Community Development’ (TON) in samenwerking met ADAM Slatina Timis een contract met de Zwitserse contributie tot de Uitgebreide Europese Unie voor de uitvoering van het project ‘Verstrekken van thuiszorg in actieve plattelandsgemeenschappen’. Het uitgangspunt van dit project is om de toegang tot medisch-sociale dienstverlening voor ouderen te verbeteren in 5 rurale gemeenschappen. Het project heeft een totale waarde van 82.300 CHF (75.614 Euro)  en zal worden geïmplementeerd over een periode van 20 maanden.

Doel van het project:

 • het verminderen van de verschillen tussen stedelijke en afgelegen landelijke gebieden in Roemenië
 • via het promoten van sociale inclusie, het hebben van gelijke rechten en kansen. Roemenië bevindt zich op de laatste plaats in Europa op het vlak van uitgebouwde lange termijn voorzieningen voor ouderen en zorgbehoevende personen.

In opvolging van een behoefteonderzoek bij de TON-gemeenschappen, stelde TON in 2015 een Masterplan Gezondheidszorg 2015-2024 op. Het uitbouwen van thuiszorgdiensten vormen één van de prioriteiten in dit Masterplan. Het project heeft de bedoeling in te spelen op de noden van TON-gemeenschappen evenals de institutionele capaciteit van TON te verhogen en de uitbouw van nieuwe formele en informele structuren in 5 landelijke gemeenten uit 5 verschillende regio’s van Roemenië. Deze structuren zullen de toegankelijkheid tot thuiszorgdiensten van de zorgbehoevende personen verhogen.

Wat is er al gebeurd?

wat-is-er-al-gebeurd

Pilootgemeenten:

De voorgestelde pilootgemeenten en regio’s binnen het project zijn geselecteerd op basis van hun TON-lidmaatschap en hun bestaande gezondheidsstructuren en -activiteiten. Zij zijn verspreid over verschillende regio’s van Roemenië

 1. Viscri, gemeente Bunesti, provincie Brasov (Actiecomité Glabbeek)
 2. Taut, gemeente Batar, provincie Bihor (Roemeniëcomité Bertem)
 3. Armenis, provincie Caras-Severin (vzw Geels Roemeniëkomitee)
 4. Moldovita, provincie Suceava (Een dorp voor een dorp Kruibeke-Moldovita)
 5. Dumitresti, provincie Vrancea (Tessenderlo – vzw Limpro)
 6. Hodora, provincie Iasi (Nijlen voor Hodora)

Team:

De projectleiding berust bij TON dat het project uitvoert in samenwerking met ADAM Slatina-Timis. Een raad van bestuur in Roemenië en België wordt gevormd vanuit de betrokken gemeenten.

 • Project Manager: Cristina Vladu
 • Assistent project manager: Ioan Suru
 • Begeleiders: 1 begeleider/gemeente die het project in de betrokken gemeente aanstuurt, het creëren van een NGO-thuiszorg ondersteunt, evenals de uitbouw van de thuiszorgdiensten, enz.
 • Verpleegkundige: wordt aangeworven via het project en volgt de thuiszorgtraining (12 maanden parttime salaris voor de 5 pilootgemeenten).
 • Vrijwilligers: ten minste 5 vrijwilligers per gemeente rekruteren en inschakelen in de thuiszorg training en thuiszorgdiensten. Opzetten van VIZIDOM (ziekenzorg) is daarvoor een ideale manier.

Financieel:

Het projectbudget is 74.050 CHF (68.034 Euro), met een eigen bijdrage van minimum 8.250 CHF (7.580 Euro) door de indiener TON en zijn projectpartners. Het totale budget komt dan op 82.300 CHF (75.614 Euro).

Duur van het project: 01/03/2016 – 31/10/2017

Hoe kan je ons steunen?

Ondanks het feit dat Roemenië lid is van de Europese Unie, is ziek of oud worden in Roemenië niet hetzelfde als ziek of oud worden in België. Daarom voert ADR-Vlaanderen, in samenwerking met The Open Network for community development, een pilootproject uit voor het uitbouwen van sociaal-medische uitleendiensten en thuiszorg in zes Roemeense dorpen. Dit is de implementatie van een onderdeel van het TON Masterplan Roemeense gezondheidszorg 2015-2024.

Wil jij ons een financieel duwtje in de rug geven? Stort dan nu op onze projectrekening in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting:

 • rekeningnummer: BE10 0000 0000 0404
 • BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting
 • met vermelding van de volgende gestructureerde mededeling “128/2897/00026”

Vanaf een bedrag van € 40 (art.145/33 WIB) of meer op jaarbasis zal de Koning Boudewijnstichting een fiscaal attest bezorgen in februari van het jaar volgend op het jaar van de gift. Via de belastingen kan men daardoor tot 45 procent van de gift recupereren.

Pedalam pentru varstnici

Op de trappers voor thuiszorg

In 2017 worden er 2 fietstochten georganiseerd op fondsen in te zamelen voor het thuiszorgproject. De eerste tocht gaat door van 9 – 19 juni 2017. Taut, (Roemeniëcomité Bertem) en Armenis, (vzw Geels Roemeniëkomitee) worden dan bezocht in kader van het thuiszorgproject. De Transalpina en Transbanat staan op het fietsprogramma!  Verslag van deze fietssponsortocht vindt u hier

De tweede fietstocht gaat door van 12 – 23 september 2017. Dumitresti (vzw Limpro) en Viscri (Actiecomité Glabbeek) zijn de twee stopplaatsen in kader van thuiszorgproject. Tijdens deze tocht wordt de Transfagarasan, de mooiste bergpas volgens Top Gear, gereden. Lees meer

Wil jij je engageren om de financiering van het thuiszorgproject helemaal rond te krijgen door deel te nemen aan deze sponsortocht en je vrienden, kennissen, familieleden te motiveren om een storting te doen op onze projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting?

Heb je zin om deel te nemen of wens je meer informatie? Neem contact op !

Fietssponsortocht: 2016

 • Va14390740_1189976301061039_4153087144892032359_nn 15 tot en met 27 september fietsten drie Vlaamse sportievelingen 1050 km door Roemenië. Dit deden ze om geld in te zamelen voor het thuiszorgproject. Geld dat nodig is voor de  co-financiering van het thuiszorgproject, waarvoor ADR en TON financiële middelen konden aantrekken via de Zwitserse contributie tot de Uitgebreide Europese Unie. Een reisverslag lees je hier.

Het project in de pers

20 april 2016

Logo's partners