Thuiszorgproject

Wat is het thuiszorgproject?

Gezondheidszorg voor ouderen is zeker in rurale gebieden in Roemenië een groot probleem. Veel ouderen blijven verstoten van de zorg waar ze nood aan hebben. Naar schatting een vijfde van de ouderen in Roemenië heeft nood aan thuiszorg die vandaag ontbreekt. Om daar iets aan te doen startten we met ADR-Vlaanderen een thuiszorgproject op in zes gemeenten met een Vlaamse partner.

De voordelen van thuiszorg zijn legio. Ten eerste verhoogt thuiszorg het comfort van de patiënt. Dat versnelt op zijn beurt het genezingsproces waardoor een ziekenhuisopname vaak overbodig wordt en dure ziekenhuiskosten vermeden worden. Ten tweede is thuiszorg een zeer kostenefficiënte vorm van zorgverstrekking. Door het aanbieden van de zorg bij de patiënt thuis kunnen er heel wat kosten bespaard worden, zowel voor de overheid als de patiënt. Het is dus voor alle partijen een win-win-situatie. Tot slot lost thuiszorg ook het probleem op van de gebrekkige mobiliteit bij ouderen. Een verplaatsing naar de dokter of het ziekenhuis is vaak een te grote opgave waardoor ouderen thuisblijven en niet de zorgen krijgen die ze eigenlijk nodig hebben.

Om het maatschappelijk zeer relevante thuiszorgproject in de toekomst verder te kunnen uitbouwen is er steun nodig vanuit Vlaanderen. Helemaal onderaan vind je meer informatie over hoe je het thuiszorgproject kan steunen. Eerst volgt het voorbeeld van Viscri, waar het thuiszorgproject succesvol werd uitgerold. Deze tekst stond ook in het eerste nummer van Buna, maar is hier aangevuld met financiële informatie zodat jullie een idee hebben van welke financiële middelen er nodig zijn om een thuiszorgproject op te starten en het bestaan op lange termijn te garanderen.

Het voorbeeld van Bunesti

Een van de zes gemeenten waar het thuiszorgproject is opgestart is Bunesti. Daar heeft het Roemeniëcomité van Glabbeek het thuiszorgproject zeer succesvol uitgerold. Om het project financieel rendabel te houden, werken ze met een vorm van ziekteverzekering naar analogie met de Belgische mutualiteiten. We gingen ons oor te luisteren leggen bij het comité van Glabbeek naar hun verhaal rond het thuiszorgproject. Daarbij krijg je ook financiële informatie over hun werkzaamheden. 

In 2010 werd in het Roemeense Viscri een gezondheidsraad opgericht. Enkele vrouwen uit het dorp komen sindsdien een paar keer per jaar samen om oplossingen te zoeken voor de problemen die er in het dorp zijn op vlak van gezondheidszorg. De situatie was op dat moment allesbehalve optimaal omdat de familiearts uit het naburige Buneşti niet wilde meewerken.
Een maandelijks bezoek aan een gezinsbegeleidingscentrum in Braşov was één van de eerste permanente verwezenlijkingen van de gezondheidsraad. Vrouwen uit dit dorp kunnen daar een gynaecoloog bezoeken. Veel vrouwen hadden nooit eerder kennisgemaakt met een gynaecoloog, ook al hebben ze al meerdere kinderen. (1.000 euro per jaar)
Om de problemen met de familiearts in het dorp te compenseren, volgde één van de leden van de gezondheidsraad in 2012 een opleiding als ziekenverzorgster. Vanaf dat ogenblik verzorgt ze 10 à 15 chronische patiënten in het dorp en staat ze in voor de EHBO van de dorpsgemeenschap.
Ze krijgt hiervoor 100 euro per maand. De patiënten betalen een deel van de kosten terug door het breien van sokken. De opbrengt van die verkoop gaat naar de gezondheidsraad.

Alle vrouwen die in de gezondheidsraad zetelen zijn ook allemaal actief in de lokale vrouwenvereniging “Viscri Incepe, die een 80-tal vrouwen uit het dorp verenigt. Zij breien sokken en maken vilten pantoffels. Deze verkopen ze aan toeristen en exporteren ze ook naar Duitsland en België. Zo zorgen de vrouwen voor een gezinsinkomen.

Het voorstel om te starten met een door de overheid erkende thuiszorgorganisatie werd in het begin lauw onthaald door de vrouwen van Viscri Incepe. Er waren heel wat bemiddelingsmomenten nodig tussen de betrokkenen en het gemeentebestuur. Eens het vertrouwen was opgebouwd ging alles vrij snel. Er werden twee gediplomeerde verplegers gevonden en een familiearts uit een nabijgelegen gemeente was bereid om mee te werken. Verder werden de statuten van Viscri Incepe aangepast zodat de vereniging ook actief kan zijn in de medische thuiszorg en ze kan ook kan opereren buiten Viscri.

Met steun vanuit Glabbeek werd een auto aangekocht (2.000 euro) en werden ook de kosten voor de statutenwijziging betaald (800 euro). Ook vergoedde Glabbeek een deel van de loonkosten (2.000 euro).

Ondertussen werd in Roemenië hard gewerkt aan een systeem om mensen die nood hebben aan thuiszorg systematisch te registreren. Aan de hand van fiches werd een lijst opgesteld van alle mensen uit de 5 deelgemeenten van Bunesti die nood hebben aan thuiszorg. Uiteindelijk kwamen een honderdtal mensen op deze lijst. Nu is het nog wachten op de definitieve erkenning van de lokale overheid zodat de gemeente Bunesti de medische en sociale thuiszorg financieel kan ondersteunen. Om het thuiszorgproject verder te kunnen zetten de komende jaren werd er ook een financieel plan opgesteld. Daarin is er plaats voor een vorm van ziekteverzekering zoals we dat bij ons kennen via de mutualiteiten. Elke inwoner betaalt een klein bedrag aan lidgeld en krijgt daardoor goedkope toegang tot thuiszorg. Niet-gebruikers van het thuiszorgproject maken het voor de gebruikers dus financieel draagbaar.  Op die manier nemen we via het project de financiële drempel weg en willen we iedereen maximaal de kans geven op een betaalbare en kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg.

Om het project/ systeem te kunnen opstarten is er een startkapitaal nodig van minimum 10.000 euro. Actiecomité Roemenië staat in voor 5.000 euro die de eerste 6 maanden moest overbruggen. De gemeente Bunesti beloofde eenzelfde investering te doen.

Met het idee van mutualiteiten in het achterhoofd werd er met de mensen van Viscri Incepe een systeem ontwikkeld van ‘pay for service’ (betalen voor gebruikmaken van dienstverlening) en lidgelden. Dat voorstel ziet er als volgt uit:

  • Lidgeld voor een single man of vrouw: 10 RON per jaar
  • Lidgeld voor een koppel zonder kinderen: 20 RON per jaar
  • Lidgeld voor een koppel met kinderen: 30 RON per jaar

 

  • Gebruikers van thuiszorg betalen 5 RON per maand (omgerekend: 60 RON per jaar) wanneer ze lid zijn.
  • Gebruikers die geen lidgeld hebben betaald gedurende de eerste 12 maanden dat ze gebruikmaken van thuiszorg betalen 10 RON per maand.

 

Zodra de accreditaties in orde zijn ontvangt de organisatie ook een vergoeding van de gezondheidskas voor de thuiszorgdiensten die voorgeschreven zijn door de familiearts of specialist. We gaan er verder vanuit dat er 5 inwoners zijn die een volledige tussenkomst krijgen en 8 inwoners zijn die een gedeeltelijke tussenkomst krijgen. Bovendien veronderstellen we dat een aantal mensen van de gemeente vrijwillige meer gaan bijdragen als steun voor de organisatie.

Bovenstaand systeem van bijdragen moet ervoor zorgen dat de werking duurzaam verzekerd is gedurende de komende jaren. Van zodra de accreditaties in orde zijn en de financiering gegarandeerd is, worden de eerste stappen gezet om de actieradius van de hulp uit te breiden naar de aangrenzende gemeente Jibert, een gemeente met 2500 inwoners en 5 deelgemeenten.

 

Hoe kan je het thuiszorgproject steunen?

Je kan het thuiszorgproject financieel ondersteunen door een gift over te maken op de rekening van ADR-Vlaanderen. Dat kan via volgende rekeningnummer: BE90 7785 9751 7732 – BIC: GKCCBEBB met de mededeling: Gift thuiszorgproject.

 

Meer info over het thuiszorgproject?

Heb je nog vragen over het thuiszorgproject? Aarzel dan niet om die te stellen via info@adrvlaanderen.be