AGLT Cursussen

SONY DSC

De lokale jeugdgroepen in Roemenië worden ondersteund door de nationale koepel AGLT. Deze koepel groepeert de lokale groepen en biedt de jonge vrijwilligers de nodige vorming en ondersteuning. Op deze wijze versterken ze de jongeren die als lokale vrijwilliger verantwoordelijkheid nemen.

Vier types vorming voor lokale jeugdleiding

AGLT organiseert deze zomer vier types van zomercursussen voor de (toekomstige) lokale jeugdleiders:

 • Starterscursus: voor nieuwe jeugdleid(st)ers
 • Gevorderdencursus: voor ervaren leiding, rond diverse thema’s (nieuwe spelvormen, groepsverantwoordelijkheid, schrijven van projecten, …)
 • SPEAS-cursus: SPEAS is de (sociale) dienst van AGLT die zich toespitst op kinderen en jongeren met bijzondere aandacht (handicap). Op een SPEAS-cursus leren ze hoe om te gaan met deze doelgroep en hoe ze goede speldagen kunnen organiseren (enkel voor vrijwilligers die minstens een starterscursus achter de rug hebben).
 • Training of Trainers (TOT): deze cursus richt zich naar vrijwilligers die de cursussen geven in hun regio of natioonaal, nl. de instructeurs, zodat ze hun vaardigheden nog verder kunnen bijschaven (het cursusprogramma hiervoor wordt opgesteld door Vlaamse vrijwilligers). AGLT “kiest” zelf de deelnemers voor deze cursus.

IMG_6776Periodes van de zomercursussen

Volgende cursusperiodes zijn er tijdens de zomermaanden en staan open voor inschrijvingen uit alle gemeenten in Roemenië:

Ostrov – 28 juli – 2 augustus, Muncel – 5 – 11 augustus

 • In Muncel (nabij Iasi): 5 – 11 augustus 2017: ± 700 lei of € 150)/persoon (vol pension en cursusmaterialen), transportniet inbegrepen.
 • In Ostrov: 28 juli – 2 augustus 2017: 350 lei (€ 80)/persoon (vol pension en cursusmaterialen), transport niet inbegrepen.
  ◊ Noot 1: de deelnemers betalen zelf een “deelnemersbijdrage”. Deze bedraagt 50 lei. Daarmee wordt hun drank tijjdens de ontspanning betaald en delen ze mee in de algemene kosten. AGLT stelt dat dit een persoonlijke bijdrage is; dus deze wordt niet betaald door Vlaamse partners.
  ◊ Noot 2: voor ADR-leden die 75 euro lidgeld betaalden, wordt er een korting voorzien van 5 euro per deelnemer.
  ◊ Noot 3: geef Somepro antwoord of jullie de transportkosten dragen.
  ◊ Noot4: voor alle cursisten wordt de deelnameprijs aangerekend, behalve voor de leidingsmensen die cursus geven.
  Dus als iemand van jullie partnergemeente in de begeleidingsploeg wordt opgenomen, is deze ten laste van AGLT.

Jouw inbreng als ADR-groep?

Reeds van bij de start van deze AGLT-cursussen (jaar 2000) dragen Vlaamse ADR-groepen bij als hun Roemeense jongeren van hun partnergemeente/-dorp op cursus gaan. Deze steun vanwege de Vlaamse partner, kan veel betekenen voor de Roemeense jongeren. Met deze bijdrage ondersteunen de ADR-groepen hun jongeren. Ze krijgen er heel wat voor terug:

 • Een 5- of 6-daagse cursus met gedreven trainers onder begeleiding van AGLT en Somepro.
 • Een cursusboek met een boel informatie.
 • Een getuigschrift van deelname aan de cursus.
 • T-shirt van AGLT.
 • Terugbetaling van de transportkosten naargelang de mogelijkheden en keuze van de Vlaamse partner.

Na de cursus zijn er verdere opvolging en begeleiding mogelijk door de nationale verantwoordelijken van AGLT om te helpen bij de opstart een AGLT-jeugdbeweging in de eigen Roemeense gemeente/dorp. Dit zal telefonisch gebeuren of via internet.

Indien er al een lokale AGLT jeugdgroep bestaat in uw partnergemeente:

 • AGLT zal mogelijk rechtstreeks contact opnemen met de AGLT-jongeren om hen uit te nodigen voor de cursussen. U weet wel: Facebook werkt snel.
 • Indien er inschrijvingen zijn, brengen wij u zo snel mogelijk op de hoogte van hun deelname. Opgelet: sommige AGLT-jongeren worden geïnformeerd maar schrijven niet in omdat de deelnameprijs te hoog is.

Indien er al op één of andere wijze een jeugdwerking bestaat in uw partnergemeente maar deze heeft geen contact met AGLT:

 • in sommige Roemeense gemeenten is er een jeugdwerking die op zichzelf functioneert maar geen contact heeft met AGLT. In dit geval heeft AGLT geen contactgegevens. Dan is het voor jullie een kans om deze actieve leidingsploeg met AGLT te laten kennis maken via een cursus.

Inschrijven

Voor ieder van deze cursussen (behalve TOT) is het mogelijk dat jongeren van uw Roemeense partnergemeente inschrijven. Inschrijven kan als volgt:
Mogelijkheid A:

 • U spreekt af met uw Roemeense partnergemeente dat jullie bereid zijn om cursuskosten (en transport?) te betalen.
 • De Roemeense jongeren nemen daarna contact met AGLT:
  • Maria Pruteanu – secretar AGLT: mariapruteanu70@yahoo.com of 0746/845.003

Mogelijkheid B:

 • Jullie Roemeniëwerking/vereniging beslist dat jullie bereid zijn om de cursuskosten te betalen, maar laat alle communicatie over aan AGLT. AGLT communiceert met jullie Roemeense jongeren.
  In beide gevallen geeft u een seintje per e-mail aan Somepro welke mogelijkheid jullie kiezen en dat jullie bereid zijn om de cursus (en transport?) te financieren. Maak duidelijk in je antwoord welke mogelijkheid jullie kiezen. Is de cursus volzet, dan wordt deze afgesloten. M.a.w.: wie eerst inschrijft, kan deelnemen.

Betaling

Zodra alle gegevens (verslaggeving, facturen) ontvangen zijn, zendt Somepro een debetnota (factuur) met het te betalen bedrag. Dit kan enkele maanden duren.