The Open Network

training ton

The Open Network for Community Development

ADR – Vlaanderen en Somepro VZW startten in het voorjaar 2012 een nieuwe stichting in Roemenië: The Open Network for community development (TON). Met dit netwerk willen ze, onder leiding van TON, een netwerk van geëngageerde mensen in Roemenië creëren.

De volgende organisaties zijn op dit moment reeds betrokken bij de stichting:

    • AGLT: de 2e grootste jongerenbeweging in Roemenië
    • OLF: een vrouwenbeweging met een 15-tal lokale groepen
    • OLB: een mannenbeweging met een 12-tal lokale groepen
    • CLS: lokale gezondheidsraden die werken met gemotiveerde vrijwilligers
    • ADAM: wijkgezondheidscentra waar mensen terecht kunnen voor betaalbare gezondheidszorg

The Open Network is, zoals de naam het zegt, een open netwerk. Met andere woorden, iedereen kan erbij. Gemeenten, ondernemingen, verenigingen en instellingen, maar ook individuen kunnen in de toekomst lid worden van TON. Via dit lidmaatschap ondersteunen ze de uitbouw van een netwerk waar mensen versterkt worden in hun engagement. Hoe meer individuen, verenigingen, instellingen,… zich aansluiten, hoe groter de draagkracht van dit netwerk. Zo hebben ze ook op politiek vlak meer zeggenschap.

Regionale coördinatoren komen tweemaal per jaar samen voor vorming en uitwisselingen. Zo worden er regionale en nationale trainingen, evenals een contactdag georganiseerd. Elke regionale coördinator ondersteunt de vrijwilligerswerking in zijn regio. De lokale vrijwilligerswerkingen kunnen terecht bij hun coördinator met vragen, problemen of voor inhoudelijke ondersteuning wat betreft betaalbare gezondheidsorganisaties, vrijwilligersorganisaties voor jongeren,volwassenen, zieken, bejaarden, plattelandsontwikkeling, sociaal en duurzaam toerisme, ….

Wil jij persoonlijk of wil jouw organisatie dit initiatief alle kansen geven?
Stort dan je jaarlijkse bijdrage vandaag nog op dit rekeningnummer:
IBAN: BE90 7785 9751 7732
Vermelding: lidgeld TON + jaartal waarop het lidgeld betrekking heeft. 

TON lidgeld

De algemene leiding van TON is in handen van Cristina Chert en de zetel is gevestigd in Iasi. TON werkt ook met een raad van bestuur, welke beslist over de algemene krijtlijnen van de organisatie. De voorzitter van deze Raad van bestuur is Jozef Goebels, tevens ook voorzitter van ADR-Vlaanderen. Peter en Meter van TON zijn respectievelijk Dhr Philippe Beke, Belgisch ambassadeur in Roemenië en Mevr. Irina Pacurariu, Roemeense journaliste.

Voor meer info:
www.theopennetwork.ro

Een woord van dank!

ADR-Vlaanderen en Somepro vzw kunnen dit project opstarten dankzij de financiële en materiële ondersteuning van enkele belangrijke partners. Eerst en vooral dankzij onze eigen lokale vrijwilligerswerkingen die moreel en financieel een bijdrage doen om dit project te laten slagen.

Maar ook dankzij CM Mechelen-Turnhout, de Provincie Oost-Vlaanden, vzw Geels Roemeniëkomitee en Boerenbond.

CMRSD_OVL_voorkeurBL_BB_L_PMS

geels roemeniëcomité mini

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.