Onze missie en partners

Wie zijn wij

ADR-Vlaanderen staat voor ‘Actie Dorpen Roemenië Vlaanderen’, een de koepelorganisatie van Vlaamse vrijwilligersgroepen die samenwerken met een partner in Roemenië of Oost-Europa. We geloven dat een samenleving wordt gevormd door actieve burgers, die actie ondernemen en op zoek gaan naar elkaar, ook over de landsgrenzen heen. Mensen die samen gemeenschappelijke uitdagingen willen aanpakken en reageren op noden in de gemeenschap. Het zijn de concrete ontmoetingen, contacten en initiatieven van mensen samen die maken dat Europa een Europa van burgers wordt. ADR-groepen dragen hieraan bij door actie te ondernemen, zowel in Vlaanderen als in Oost-Europa.

 

Onze missie

ADR-Vlaanderen is een autonome en Vlaamse organisatie. Zij verenigt lokale vrijwilligersorganisaties die zich engageren voor de uitbouw van een duurzame en solidaire samenleving in Centraal- en Oost-Europa.

ADR-Vlaanderen wil sterke groepen van vrijwilligers uitbouwen die een Europees engagement aangaan. ADR-Vlaanderen wil deze groepen begeleiden en ondersteunen door mensen samen te brengen, informatie en vorming te bieden, samenwerking te stimuleren en gemeenschappelijke projecten op te zetten.

ADR-Vlaanderen werkt aanbod- en vraag gestuurd op 3 niveaus: rechtstreeks naar lokale ADR-groepen, in de ADR-regio’s en op het Vlaamse niveau.

ADR-Vlaanderen is in het begin gestart vanuit een gemeenschappelijke verontwaardiging over de wantoestanden in Centraal & Oost-Europa, die werd omgezet in een internationale solidariteit.

ADR-Vlaanderen streeft naar een menswaardig bestaan en een solidaire samenleving in heel Europa. ADR-Vlaanderen wil mensen vormen en versterken om zich in de ADR-doelgebieden te engageren.

De bestuursploeg van ADR-Vlaanderen wil koepel zijn voor alle ADR-groepen: groot of klein. Een goed contact met de Vlaamse ADR-groepen en de ADR-regio’s is hierbij belangrijk. Daarom zijn wij ook dagelijks voor jullie bereikbaar tijdens de kantooruren: telefonisch, via mail, … .

 

De koepelopdracht van ADR-Vlaanderen kan als volgt worden samengevat:

 • Aandacht voor de noden van de ADR-groepen
 • Informatie verspreiden over mogelijke subsidiekanalen
 • Activiteiten in de kijker zetten en promoten
 • Uitwisseling en vorming voor de vrijwilligers: bv. Contactdag
 • Informatie verzamelen en doorgeven
 • Contacten leggen met politici en pers
 • De ADR-groepen promoten t.a.v. derden
 • Overkoepelende lidmaatschappen & ruilabonnementen aanbieden
 • Regiowerkingen versterken en uitbouwen d.m.v. regiovergaderingen
 • ADR-Nieuwsbrief
 • Ideeën aanreiken voor nieuwe initiatieven

 

Onze partners

Caro, studentenvereniging van Roemeense studenten in Leuven.

Arthis, Roemeens-Belgisch cultureel huis.

Somepro, Steunpunt voor Oost- en Midden-Europa projecten

Kadoc, documentatiecentrum voor socio-culturele verenigingen aan de Katholieke Universiteit Leuven.

GRASP Brussel, een feitelijke vereniging van jonge Roemeense studenten en werkende jongeren die Roemenen in België willen samenbrengen en die iets willen terugdoen voor hun thuisland.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.