Werkgroepen

‘ADR-Vlaanderen wil sterke groepen van vrijwilligers uitbouwen die een Europees engagement aangaan. ADR-Vlaanderen wil deze groepen begeleiden en ondersteunen door mensen samen te brengen, informatie en vorming te bieden, samenwerking te stimuleren en gemeenschappelijke projecten op te zetten‘, zo formuleerden wij in onze missie.

Daarom werken wij zowel aanbod- als vraaggestuurd op 3 niveaus:

  • rechtstreekse dienstverlening op vraag van lokale ADR-groepen 
  • ondersteuning via de ADR regiobijeenkomsten door informatie, vorming en het stimuleren van samenwerking 
  • ondersteuning en samenwerking door de organisatie van landelijke activiteiten en via thematische werkgroepen. 

Over de werkgroepen 

De werkgroepen brengen kennis en ervaring samen rond een specifiek onderwerp, zoals toerisme, jeugdwerk of brandweer. De vrijwilligers zetten eigen projecten op, zoals een infostand om toerisme naar Roemenië te promoten of een benefiet ten voordele van het Roemeense jeugdwerk. 

Werkgroep Toerisme

Toerisme kan voor Roemenië een grote economische troef worden. Roemenië is voor vele Westerse vakantiegangers een grote onbekende. Toch heeft Roemenië heel wat troeven om toerisme in de toekomst een motor van sociaal-economische ontwikkeling te laten worden. ADR-Vlaanderen promoot daarom toerisme naar Roemenië vanuit Vlaanderen (en Nederland)

In 2011 startte een werkgroep ADR-T(oerisme) met het uitwerken van een beleidsplan toerisme dat de leidraad vormt om gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren.

De werkgroep ADR-T heeft ondertussen ook:

–          Een facebookpagina ‘Roemenië Vakantieland’ uitgewerkt (met meer dan 1250 volgers!!);
–          Een promotiestand ‘Roemenië Vakantieland’ gemaakt. Deze kan bij de werkgroep gereserveerd worden voor gebruik tijdens lokale en regionale activiteiten.
–          Een uitleenbox die Roemeense muziek, vlaggen van Roemenië en ADR-Toerisme en beeldmateriaal bevat om toerisme naar Roemenië te promoten.

Een menu-item over toerisme toegevoegd aan de website van ADR

DSC03993Wondelgem 9 nov 2013

Van september 2013 tot augustus 2015 was ADR-Vlaanderen één van de 4 partners in het leerpartnerschap ‘SLOW Tourism’.

Leden van de werkgroep ADR-Toerisme kregen zo de kans om deel te nemen aan dit project.

SLOW staat voor:

  • S: Sustainable  (duurzaam)
  • L: local (lokaal)
  •  O: Original (origineel)
  •  W: Working (werkend of met andere woorden, met aandacht voor tewerkstelling)

Naast ADR-Vlaanderen zijn er nog drie partners uit drie verschillende landen die deelnemen aan dit project:

  • Centre de Formation et de Promotion Professionnelle Agricole de Venours (Lider) – FRANKRIJK. Zij geven vorming aan jongeren die in de toekomst in de toeristische sector willen gaan werken.
  •  Instituto de Educación Secundaria Ies Enrique Nieto, een secundaire school met opleiding in de toeristische sector : Melilla – SPANJE
  •  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Produkcji Usług i Handlu INTER SOLAR Sp. z o.o., een bedrijf in voedingswaren en streekproducten. Lodz- POLEN

Een verslag van de bijeenkomsten kan u hier lezen.

Werkgroep Jeugd

De werkgroep Jeugd verzamelt kennis en expertise van en over jongeren en jeugdwerk in Roemenië. De werkgroep komt ongeveer driemaandelijks samen in Leuven en doet aan uitwisseling over het jeugdwerk in Roemenië, over jongerenuitwisselingen naar Roemenië. De werkgroep organiseert ook eigen evenementen in Vlaanderen. In maart 2014 vond een infodag plaats voor jongeren die geïnteresseerd zijn om naar Roemenië te trekken. In augustus 2014 organiseerde de werkgroep een benefietfuif, genaamd ‘Balkan beats’.

Werkgroep Brandweer

De werkgroep brandweer brengt ADR-groepen bij elkaar die een vrijwillig brandweerkorps ondersteunen in Roemenië. Er wordt informatie uitgewisseld over materialen en verschillen in organisatie tussen België en Roemenië en voorstellen werden gelanceerd om samenwerking tussen de verschillende ADR-groepen te stimuleren.

Werkgroep Website

De werkgroep website omvat een kleine groep vrijwilligers die meewerken aan het up-to-date houden van de website van ADR-Vlaanderen.

Werkgroep fondsenwerving

De werkgroep fondsenwerving buigt zich over toekomstige fondsenwerving voor The Open Network.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.