Steun ons

Fonds “vrienden van ADR-Vlaanderen”

Het ‘Fonds Vrienden van ADR-Vlaanderen’ is officieel gestart en zorgt ervoor dat giften aan ADR-Vlaanderen vanaf nu fiscaal aftrekbaar zijn. Dit kan voor individuen, maar ook voor bedrijven die belasting betalen in België.

Om fiscaal aftrekbaar te zijn moeten de giften gestort worden op de rekening van ADR bij de Koning Boudewijnstichting (KBS) én voorzien zijn van de juiste gestructureerde mededeling. Op dit moment is deze fiscale aftrekbaarheid verzekerd tot en met 31 oktober 2021. Deze periode kan verlengd worden mits akkoord van beide partijen: KBS en ADR-Vlaanderen.

Het rekeningnummer van ADR-Vlaanderen bij de Koning Boudewijnstichting is: IBAN BE10 0000 0000 0404

Gestructureerde mededeling: “018/1440/00045”

 Bestemming van de giften

Momenteel kan het fonds gebruikt worden voor het realiseren van 2 doelstellingen.

Enerzijds het uitbouwen van thuiszorg in Roemenië en anderzijds het uitbouwen van middenveldorganisaties in Roemenië. Met andere woorden: The Open Network en aanverwante organisaties: AGLT, OLF, OLB, ADAM, …

De oprichters van het Fonds, Philippe Beke (vroeger Belgisch ambassadeur in Roemenië) en Jean-Pierre Descan (hoofd internationale dienst Christelijke Mutualiteiten), moeten akkoord gaan met de bestemming van de uitgaven via het Fonds. Ook de KBS zelf kijkt toe op de bestedingen en kan alle facturen van uitgaven opvragen bij ADR-Vlaanderen.

Je eigen gestructureerde mededeling

Stel dat je op pensioen gaat. Je geeft een feest maar wil geen cadeaus voor jezelf. Je wil wel oproepen om het thuiszorgproject te steunen via het fonds. Dan kan met de KBS worden afgesproken om een aparte gestructureerde mededeling in het leven te roepen zodat giften, gedaan naar aanleiding van jouw feest, in één overzicht kunnen gezet worden.

 

Doe een online aankoop via

ADR-Vlaanderen is aangesloten bij Trooper, hierdoor kan je de organisatie financieel steunen zonder een cent extra uit te geven!

Dit doe je door volgende 4 stappen:

 1.  Ga naar www.trooper.be/adrvlaanderen.
 2. Kies de webshop  waar je een aankoop wil doen. Bij elke webshop staat vermeld hoeveel procent van jouw aankoop terechtkomt bij ADR-Vlaanderen.
 3. Vul je e-mail adres in om te weten hoeveel je verzameld hebt voor ADR-Vlaanderen.
 4. De webshop van de gekozen winkel opent en je kan een bestelling plaatsen zoals anders (zonder extra kosten).

Klaar! Jij kan genieten van je aankopen en wij zijn je dankbaar voor je bijdrage.

Is het nog niet helemaal duidelijk? Bekijk dan het filmpje:

Doe een gift

Koop je niet online of wil je (de projecten van) ADR-Vlaanderen net iets meer steunen? Dat kan door een overschrijving te doen op het rekeningnummer van ADR-Vlaanderen (alle bedragen zijn welkom):

BE90 7785 9751 7732

BIC: GKCCBEBB

Bij vragen kan je ons steeds contacteren.

Legaten/Schenkingen: Neem ADR-Vlaanderen op in uw testament

Wilt u dat er nog iets zinvol gebeurd met uw vermogen na uw overlijden? En wenst u dat uw erfgenamen niet zoveel successierechten moeten betalen? Dat kan. Via de formule van het duolegaat steunt u een goed doel en uw erfgenamen hebben een extra voordeel.

Hoe werkt een duolegaat?
Het duolegaat steunt op artikel 64, tweede alinea van het erfrecht.
Het principe is eenvoudig: u stelt een testament op ten voordele van ADR-Vlaanderen. ADR-Vlaanderen krijgt de opdracht om specifieke legaten die u vastlegt voor uw andere erfgenamen uit te voeren. Ze neemt ook de totaliteit van de erfenisrechten op zich tegen de aanslagvoet die op elk van hen van toepassing is.

Wat moet u doen?
U moet het duolegaat, net zoals de klassieke variant, in uw testament opnemen. U vermeldt ADR-Vlaanderen als volledige erfgenaam én de persoon of personen die u een specifiek legaat wilt schenken. U specificeert ook dat ADR-Vlaanderen de specifieke legaten moet uitvoeren en zelf alle erfenisrechten (tegen de tarieven die gelden voor elke erfgenaam) moet betalen.

Voordelen
Alleen ADR-Vlaanderen betaalt de successierechten. Uw andere erfgenamen betalen niets! Het voordeel van het duolegaat ligt in het feit dat erkende stichtingen en vzw’s zoals ADR-Vlaanderen successierechten betalen tegen vastgelegde lagere aanslagvoeten. Op die manier ligt het totale bedrag van successierechten een stuk lager.

Een voorbeeld zegt meer dan duizend woorden …
Gewoon legaat
Jan woont in Oostende en heeft geen kinderen. Hij laat in zijn testament 25.000 euro na aan zijn vriend Pieter.

 • Successierechten: 11.250 euro (de aanslagvoet voor schenkingen aan derden bedraagt in
  Vlaanderen 45%);
 • Pieter krijgt netto 13.750 euro (25.000 – 11.250).

Duolegaat
Jan laat ook nu 25.000 euro na. Maar nu beslist hij om 15.000 euro te schenken aan zijn vriend Pieter en 10.000 euro aan ADR-Vlaanderen.

 • Successierechten: 7.630 euro (integraal betaald door ADR-Vlaanderen) – 880 euro op het legaat aan ADR-Vlaanderen en 6750 euro op het legaat aan Pieter.
 • Pieter krijgt netto 15.000 euro.
 • ADR-Vlaanderen krijgt netto: 2370 euro (10.000 – 7.630).

Wat gaat er naar de staat?
De staat krijgt 11.250 euro als Jan zijn 25.000 euro rechtstreeks aan zijn vriend Pieter nalaat, maar slechts 7.630 euro, als Jan zijn erfenis verdeelt onder zijn vriend Pieter en ADR-Vlaanderen.

Alternatief
Gewoon legaat
Mark uit Dinant is weduwnaar zonder kinderen. Hij laat bij testament een legaat van 150.000 euro na aan zijn neef en 100.000 euro aan een vriend.

 • Successierechten = 126.250 euro:
 • 68.125 euro op het legaat aan zijn neef (de aanslagvoet van 25 tot 55% in Wallonië tussen oom en tante);
 • 58.125 euro op het legaat aan zijn vriend (de aanslagvoet van 30 tot 80% in Wallonië tussen andere personen);
 • De neef krijgt netto 81.875 euro (150.000 – 68.125).
 • De vriend krijgt netto 41.875 euro (100.000 – 58.125).

Duolegaat
Mark schenkt nog altijd 250.000 euro weg. Hij laat bij legaat 100.000 euro na aan zijn neef, 50.000 aan zijn vriend en 100.000 euro aan ADR-Vlaanderen. Deze laatste krijgt de opdracht om alle successierechten te betalen, tegen het tarief dat op iedere erfgenaam van toepassing is.

 • De successierechten bedragen 70.750 euro:
 • 40.625 euro voor het legaat aan zijn neef (de aanslagvoet van 25 tot 55% in Wallonië tussen oom en tante);
 • 23.125 euro voor het legaat aan zijn vriend (de aanslagvoet van 30 tot 60% in Wallonië tussen andere
  personen);
 • 7000 euro voor ADR-Vlaanderen (de aanslagvoet van 7% in Wallonië).
 • Zijn neef krijgt netto 100.000 euro.
 • Zijn vriend krijgt netto 50.000 euro.
 • ADR-Vlaanderen houdt netto 29.250 euro (100.000 – 70.750) over.

Dankzij de techniek van het duolegaat:

 • verhoogt het erfdeel van de neef en de vriend van Mark met minstens 20 procent;
 • beschikt ADR-Vlaanderen over geld voor het project of de projecten die Mark selecteerde.

Alleen de fiscus ziet zijn aandeel met ongeveer 45% dalen.

Pas op! Dit is maar een voorbeeld.

 • Voor uitstekende resultaten moet deze techniek rekening houden met uw familiale situatie en vermogenstoestand, maar ook met de berekeningswijze van de successierechten in het gewest waar u woont, en met de hoedanigheid van uw erfgenamen.
 • De waarde van uw vermogen wijzigt zolang u leeft. Daarom is het aan te raden om eerder een percentage van uw vermogen via legaat toe te wijzen, dan een vast bedrag.
 • Uw motivatie moet eerst en vooral filantropisch zijn. Het fiscale voordeel is een uitvloeisel daarvan. Het is van essentieel belang dat u aan het goede doel van uw keuze een voldoende groot aandeel nalaat, zodat die het duolegaat aanvaardt. U moet ook rekening houden met de doelstellingen die de instelling nastreeft en de werklast die het beheer van uw volledig erfenisdossier met zich brengt.

Overweegt u om deze techniek toe te passen? Neem dan contact op met uw notaris én met ADR-Vlaanderen.

Meer info

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.