ADR-Vlaanderen staat voor ‘Actie Dorpen Roemenië Vlaanderen’ en verenigt mensen met een hart voor Roemenië. Meer dan 70 Vlaamse vrijwilligersgroepen zijn actief in diverse projecten in Roemenië of Oost-Europa. De ADR-groepen zijn een bonte verzameling van verenigingen, vzw’s, instellingen, jeugdbewegingen,jeugdraden, gemeentebesturen, scholen, projectgroepen, jumelagecomités, enzoverder. Zij zetten zich in voor de uitbouw van een duurzame en solidaire samenleving in Centraal- en Oost-Europa. Dat is ook in ons voordeel in West-Europa. ADR-Vlaanderen is een kenniscentrum over Roemenië. Door zijn uitgebreid netwerk verspreidt de organisatie enerzijds een positief beeld over beide landen en culturen. Anderzijds tracht ADR de problemen van nieuwe Oost-Europese lidstaten onder de aandacht te brengen. Tot slot stimuleert ADR de uitwisseling van expertise op diverse vlakken. ADR-Vlaanderen is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende socio-culturele vereniging. De koepelorganisatie wil vrijwilligersgroepen ondersteunen die een Europees engagement aangaan. Lokale ADR-groepen kunnen onder meer bij ons terecht met allerlei vragen. Lokale activiteiten en acties worden in beeld gebracht via de nieuwsbrief, de ADR-website en de Facebook-pagina.

Over ons

Een groot deel van onze vrijwilligers reageerden op de humanitaire noden ten gevolge van de systematiseringsplannen van Ceausescu en de Roemeense revolutie in 1989. Doorheen de jaren
is er veel veranderd, zowel in Roemenië als in de samenwerking tussen Vlaanderen en Roemenië. Noodhulp is omgezet naar structurele ondersteuning en samenwerking. Sinds 2007 is Roemenië lid
van de Europese Unie. Nochtans bestaat er nog steeds een grote discrepantie in levensomstandigheden tussen West– en Oost- Europese lidstaten. Bovendien kunnen wij veel van elkaar leren en is de ontmoeting met een andere cultuur verrijkend voor elk individu. Daarom vinden vele vrijwilligers het nog steeds nuttig en zinvol om ons in te zetten voor Roemenië.

Waarom wij ons blijven inzetten voor een land dat lid is van de Europese Unie

0
ADR-groepen
0
ADR-vrijwilligers
0
Activiteiten ten voordele van Roemenië

VAN CEAUSESCU TOT ADR

een interactieve reis door de tijd

Ontdek waar we actief zijn

onze Roemenië-werkingen

Domeinen waarop we actief zijn

Opleiding en vorming
Opleiding en vorming
Samenlevingsopbouw
Samenlevingsopbouw
Sociale organisaties
Sociale organisaties
Gezondheid
Gezondheid
Veiligheid (brandweer)
Veiligheid (brandweer)
Landbouw
Landbouw
Jeugdwerk
Jeugdwerk
Toerisme
Toerisme
Ondernemerschap
Ondernemerschap