Zin in een avontuurlijke fietstocht door het gastvrije Roemenië? 

Fietsen door uitgestrekte wouden, waar nog 6000 beren leven, over cols in de Karpatan, mooier dan de Stelvio? U passeert de mooiste waterval van Europa en rijdt langs het geboortehuis van Dracula..  

Ontdek het nu! 

Verslag van de 1ste fietssponsortocht vanuit Timisoara in juni 2017: lees hier

Met de fiets door Roemenië

ADR-Vlaanderen staat voor ‘Actie Dorpen Roemenië Vlaanderen’ en verenigt mensen met een hart voor Roemenië. Meer dan 70 Vlaamse vrijwilligersgroepen zijn actief in diverse projecten in Roemenië of Oost-Europa. De ADR-groepen zijn een bonte verzameling van verenigingen, vzw’s, instellingen, jeugdbewegingen,jeugdraden, gemeentebesturen, scholen, projectgroepen, jumelagecomités, enzoverder. Zij zetten zich in voor de uitbouw van een duurzame en solidaire samenleving in Centraal- en Oost-Europa. Dat is ook in ons voordeel in West-Europa. 

Over ons

ADR-Vlaanderen is een kenniscentrum over Roemenië. Door zijn uitgebreid netwerk verspreidt de organisatie enerzijds een positief beeld over beide landen en culturen. Anderzijds tracht ADR de problemen van nieuwe Oost-Europese lidstaten onder de aandacht te brengen. Tot slot stimuleert ADR de uitwisseling van expertise op diverse vlakken.

Over ons

Een groot deel van onze vrijwilligers reageerden op de humanitaire noden ten gevolge van de systematiseringsplannen van Ceausescu en de Roemeense revolutie in 1989. Doorheen de jaren
is er veel veranderd, zowel in Roemenië als in de samenwerking tussen Vlaanderen en Roemenië. Noodhulp is omgezet naar structurele ondersteuning en samenwerking. 

Waarom wij ons blijven inzetten voor een land dat lid is van de Europese Unie

Sinds 2007 is Roemenië lid van de Europese Unie. Nochtans bestaat er nog steeds een grote discrepantie in levensomstandigheden tussen West– en Oost- Europese lidstaten. Bovendien kunnen wij veel van elkaar leren en is de ontmoeting met een andere cultuur verrijkend voor elk individu. Daarom vinden vele vrijwilligers het nog steeds nuttig en zinvol om ons in te zetten voor Roemenië.

Waarom wij ons blijven inzetten voor een land dat lid is van de Europese Unie

VAN CEAUSESCU TOT ADR

een interactieve reis door de tijd

Projectrekening thuiszorg bij de Koning Boudewijnstichting

0
Stand van zaken
0
Doelstelling
Je kan nog steeds storten! Klik voor meer info.

Je kan nog steeds storten op het rekeningnummer BE10.0000.0000.0404 met vermelding van de volgende gestructureerde mededeling “128/2897/00026”

Ontdek waar we actief zijn

onze Roemenië-werkingen

Domeinen waarop we actief zijn

Samenlevingsopbouw
Samenlevingsopbouw
Sociale organisaties
Sociale organisaties
Gezondheid
Gezondheid
Veiligheid (brandweer)
Veiligheid (brandweer)
Landbouw
Landbouw
Jeugdwerk
Jeugdwerk
Toerisme
Toerisme
Ondernemerschap
Ondernemerschap